Nieuwsbrieven

September 2022

Activiteiten

De komende periode staan er een aantal activiteiten op het programma. 

Op zondag 25 september organiseren de projectontwikkelaars een buurtborrel. Inschrijven is verplicht en is mogelijk voor inwoners van onze buurt. Vanuit de buurtvereniging zullen we ook aanwezig zijn. 

Op zaterdagavond 29 oktober is het weer tijd voor de Halloween tocht. Je kunt je opgeven om de tocht te lopen, of om snoep uit te delen. Ook als je jouw huis versiert zullen we dat aangeven op de kaart. Inschrijven kan via deze link

Voor het nieuwe jaar hebben we een heel aantal activiteiten gepland. Je kunt al deze activiteiten zien in onze agenda op de website. Zoals je daar kunt lezen beginnen we het nieuwe jaar met een nieuwjaarsborrel op 6 januari. 

Gemeente

Dit najaar plannen we een informatieavond met twee thema’s: buurtpreventie en inrichting van de buurt. Vanuit de gemeente zal de projectleider voor Huysackers aanwezig zijn voor het laatste nieuws en het beantwoorden van vragen van bewoners. Tevens zal de wijkagent aansluiten om een update te geven over verkeer en veiligheid. 

Verkeer en veiligheid

Zoals al eerder genoemd hebben we de wijkagent gevraagd om controles laten uitvoeren in en rondom de buurt. Snelheid van verkeer in de wijk heeft zijn aandacht. Hij bespreekt dit ook met de gemeente om te zorgen dat dit aandacht blijft houden. In juni is ook nog een grotere controle uitgevoerd op de Zilverbaan. Er zijn toen 20 bestuurders verbaliseert omdat ze harder reden dan 70 km/u. Tussen de 50 en 70 km/u kwam men weg met een waarschuwing. 

Vanuit de buurtvereniging zijn we een inzamelingsactie gestart om een AED in onze buurt te krijgen.

Toen we dit bericht schreven hadden we nog 820 Euro nodig. We hebben daar nog 20 dagen de tijd voor.

Update: inmiddels is het totale bedrag opgehaald en gaan we zorgen dat de AED snel in de buurt komt te hangen.

Contributie

Begin deze maand hebben we de betaalgegevens naar alle leden verstuurd. Het innen van de contributie begon wat later dan gehoopt, maar alles is nu geregeld. 

Mocht je de contributie nog niet hebben betaald, geen nood! Je kan het bedrag overmaken op IBAN NL86 RABO 0189 6262 32 t.n.v. Buurtvereniging Huysackers onder vermelding van jouw postcode en huisnummer.

Mei 2022

Activiteiten

Voor alle bewoners van de buurt Huysackers organiseren we een lente tocht op zondag 22 mei. Samen met je gezin of groepje een leuke tocht door de wijk en omstreken lopen terwijl je vragen/opdrachten moet beantwoorden. Natuurlijk kun je ook wat winnen!
De tocht is in de ochtend van 10 tot 12 uur. Je kunt je hier aanmelden op onze website.

Gemeente

We hebben met de gemeente gesproken over buurtpreventie en het inrichtingsplan rondom de buurt.
Qua buurtpreventie is er eerder al een WhatsApp groep aangemaakt door buurtbewoners. Deze blijven we gebruiken. Het is wel zaak dat hier de juiste urgente zaken worden besproken. Zoals sommigen misschien weten is er daarom ook door bewoners een losse WhatsApp groep gemaakt voor niet urgente zaken. We zijn in gesprek voor het plaatsen van bordjes bij de ingangen van de wijk: “Let op: Whatsapp buurtpreventie”. In het najaar plannen we een buurpreventie informatieavond.
Het inrichtingsplan is vanuit de gemeente met bewoners gedeeld. Er kwam vanuit bewoners commentaar dat we hebben gedeeld met de gemeente. We wachten nog op antwoord aangaande de houtsingels en mogelijk te verwachte overlast van ongedierte.
Tenslotte worden we op de site van de gemeente nu vernoemd als officiële buurtvereniging en fungeren we als wijkplatform, zie hier: Zilverackers – Gemeente Veldhoven

Verkeer en veiligheid

We hebben nauw contact met de wijkagent. We hebben met hem besproken dat we veel terugkoppeling krijgen over hardrijders in de wijk. Om deze reden heeft het politieteam een aantal controles uitgevoerd. Het team is terughoudend geweest met verbaliseren. Echter, op zaterdag 2 april zijn er toch 10 verbalen uitgeschreven. Er blijven signalen binnen komen dat hardrijden nog steeds overlast geeft. Vandaar dat er mogelijk in de toekomst nog controles zullen worden uitgevoerd. We houden dit met de wijkagent in de gaten.

Contributie

Het openen van de betaalrekening heeft wat vertraging opgelopen. Het innen van de contributie komt dus ook wat later dan we hadden verwacht. Informatie volgt nog.

December 2021

De nieuwe buurtvereniging voor onze wijk-in-aanbouw is officieel gestart. In deze nieuwsbrief lees je wat we hebben gedaan en wat de plannen zijn voor de toekomst, zodat we een leuk eerste verenigingsjaar krijgen in 2022.

Halloween

Dit was de eerste activiteit die we vanuit de buurtvereniging hebben georganiseerd. Het was een geslaagde avond en we hadden veel deelnemers (ook al was het weer niet al te best). Wij zien dit dan ook graag als de onofficiële start van de buurtvereniging. Bij de centrale post hebben we iedereen kunnen spreken en hebben we de buurtbewoners ook aangespoord om zich aan te melden als lid van de vereniging.

Notaris

Op 6 december zijn Johan, Marco en Roel naar de notaris geweest om de statuten te tekenen. Dit was een officieel moment. Vanaf die datum heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid met ook een vermelding bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat alles wettelijk gezien geregeld is en dat wij als bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Overigens, het inschrijven bij de notaris is niet gratis en voor wie het wil weten: het oprichten van de vereniging kostte 410 Euro. Hiermee heeft de penningmeester dus ook zijn eerste taak te pakken.

Gemeente

Er is uitgebreid contact geweest met de gemeente. We hebben een gesprek gehad met de beleidsadviseur voor de verschillende wijken. Daarnaast hebben we email contact met de projectleider van de wijk Zilverackers. Zij hebben ons geholpen met het vergunningsvrij melden van de halloweentocht, het aanvragen van een eerste subsidie en het beantwoorden van vragen omtrent de toekomst van de wijk.

De VVD fractie in de gemeenteraad heeft onze activiteiten gezien op sociale media en besloten om de vereniging direct bij de start een compliment te geven: “Doener van de maand“. Wij kregen afgelopen week een oorkonde uitgereikt waarmee we zeker in het zonnetje zijn gezet. Onze vereniging wordt dus al besproken in het gemeentehuis en dat kunnen we alleen maar positief bekijken.

Buurt of wijk?

Met de gemeente hebben we overleg gehad en ze hebben ons uitgelegd dat Huysackers een buurt is (en geen wijk). Vandaar dat we een buurtvereniging zijn gestart. Onze leuke buurt Huysackers ligt in de wijk Zilverackers. Zilverackers zal uiteindelijk bestaan uit 9 buurten, waarvan Huysackers de grootste zal zijn.

In het eerste plan was de buurt Oerle-Zuid ook onderdeel van de wijk Zilverackers. Inmiddels heeft de gemeente besloten dat Oerle-Zuid onderdeel zal uitmaken van de wijk Oerle. Dit vinden wij overigens veel duidelijker dan de eerste indeling.

Contributie

Bij een vereniging hoort ook het innen van contributie. Ieder jaar zullen we de hoogte van de contributie vaststellen voor het volgende jaar. Bij het inschrijven als lid op de website heb je al kunnen zien dat de hoogte van de contributie afhankelijk is van de gezinssamenstelling.

Voor 2022 zullen wij in januari of februari de aangegeven contributie middels betaalverzoeken uitsturen. We zijn in gesprek met de Rabobank voor het openen van een bankrekening.

De vereniging kan ook aanspraak maken op verschillende subsidies. Hier gaan we natuurlijk mee aan de slag.

Activiteiten

Binnen het bestuur hebben we ook ruimte voor verschillende commissies. Eén commissie is al aan het werk geweest: de activiteitencommissie. De Halloween tocht was een mooi resultaat.

We willen graag ieder jaar een nieuwjaarsborrel organiseren, maar door de huidige lockdown vonden we dat niet verstandig (en is het ook niet toegestaan) om hier dit jaar mee te beginnen.

De andere activiteiten voor 2022 moeten nog worden gepland. Er zullen natuurlijk activiteiten voor kinderen en gezinnen zijn, zoals een paas puzzel tocht (eieren zoeken in de wijk) en een zomer barbecue gecombineerd met een feestavond. Voor ouderen hebben we nog geen concrete plannen. Vandaar dat we jullie aanmoedigen om ideeën bij ons aan te geven in de ideeënbus. Ofwel: wat voor activiteit zie je graag in onze wijk? Er zijn ook een aantal mensen die hebben aangegeven om bij activiteiten te willen helpen; als je ook wilt helpen, geef dat aub aan ons door. We kunnen altijd hulp en ideeën gebruiken.

Wat zijn de andere plannen?

Naast activiteiten willen we ons ook inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van de wijk. In het nieuwe jaar zullen we officieel contact gaan leggen met de wijkagent en met hem onze plannen bespreken.

Eén onderwerp zal de buurtpreventie zijn. Op dit moment is er al een Whatsapp groep. We zullen dit gaan uitbreiden naar een officieel buurtpreventieteam via Cordaad Welzijn. Dit betekent dat we op zoek gaan naar mensen die straatcoördinator willen zijn om de buurpreventie in goede banen te leiden. Hiermee treden we samen met de straatcoördinatoren in contact met de wijkagent om zaken omtrent veiligheid met hem te bespreken.

Ook verkeersveiligheid is een onderwerp dat hoog op het lijstje staat. We zien vaak berichten op Facebook en hebben op onze eigen site ook een meldpunt verkeersveiligheid. Daar zijn nu een aantal meldingen gemaakt die niet onverwacht zijn: met name hard rijden van auto’s, werkverkeer en fietsers is een doorn in het oog. Ook de oversteek van de fietsers bij de Roskam blijft een lastig punt. Het wandelen met de kinderen van en naar school wordt ook als onveilig ervaren. We zullen deze punten bespreken met de wijkagent.

We zijn ook aan het bekijken hoe we een AED kunnen aanvragen voor de wijk. Dit is niet eenvoudig en waarschijnlijk zullen de kosten moeten worden gedeeld door de inwoners van de wijk. We gaan bekijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken en wat mogelijkheden zijn vooor subsidies.

Waar hebben we hulp nodig?

We hebben op een aantal punten hulp nodig. Verschillende voorbeelden zijn:

  • extra bestuursleden zijn altijd welkom
  • inzet van leden voor het opzetten en coördineren van activiteiten
  • ideeën voor activiteiten en andere zaken die we als vereniging kunnen aanpakken
  • het aanpakken van de website met het ontwerp van een leuke huisstijl (bijvoorbeeld ook een eigen logo)
  • als straatcoördinator fungeren in het buurtpreventie project

Ter illustratie: In de ideeënbus zat al het idee om met de gemeente afspraken te gaan maken over laadpalen in de wijk. Dat is zeker een idee wat we kunnen gaan bespreken!

Als je mee wilt helpen, laat het ons weten per email of in de ideeënbus. Dat waarderen we zeer! Het is namelijk een vereniging vóór en dóór de bewoners van onze nieuwe wijk Huysackers.

met vriendelijke groet,
Bestuur: Johan (voorzitter), Marco (secretaris), en Roel (penningmeester)
Activiteitencommissie: Kim en Jennifer