Ontwikkelvisie Zilverackers

Onze buurt Huysackers is in aanbouw en alle huizen en kavels zijn verkocht. Hoe komt het er nu in de toekomst uit te zien? Zoals we in het inrichtingsplan kunnen zien is het ontwerp van de buurt af. Huysackers is onderdeel van een veel grotere wijk: Zilverackers. De wijk Zilverackers ligt aan de rand van Veldhoven midden in de natuur. Vanuit de gemeente is in 2018 een ontwikkelvisie opgesteld waarin Huysackers en de acht gehuchten rondom Huysackers beschreven worden. In de ontwikkelvisie wordt ook gesproken over auto- en fietsverkeer.

Lees meer