Lid worden

Hieronder kun je je aanmelden als lid van de buurtvereniging Huysackers. De hoogte van de contributie voor het jaar 2022 is afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Aanmelden lidmaatschap
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Wij zullen over het algemeen communiceren via email. Voorbeelden zijn het informeren over activiteiten en een nieuwsbrief.
Dit nummer zullen we gebruiken voor toekomstig gebruik in de buurtpreventie Whatsapp groep
Gezinssamenstelling
Thuiswonende kinderen