Verslag Algemene Ledenvergadering 2024

Op 16 januari 2024 hebben we de tweede algemene ledenvergadering gehouden. In totaal waren 21 personen aanwezig. We hebben leuke discussies gehad en zaken besproken die ons bezig houden. Op deze pagina vind je het volledige verslag. De getoonde beelden van de presentatie kun je bekijken via de figuur hieronder (download link).

We beginnen de avond met een voorstelrondje van het bestuur en de activiteitencommissie.

Unaniem wordt Roel als penningmeester voor tweede termijn geaccepteerd.

Voorstel rondje deelnemers: over het algemeen wil iedereen graag betrokken blijven bij de wijk en weten wat er gebeurt in de wijk.

De doelstellingen van de buurtvereniging blijven ongewijzigd en staan ook vermeld op de website.

Het beleid blijft ongewijzigd: we richten ons op activiteiten voor iedereen. Ideeën voor nieuwe activiteiten en kartrekkers zijn altijd welkom.

Voordelen voor leden: we hebben begin 2024 voor de nieuwjaarsborrel alleen leden van de vereniging uitgenodigd. De andere activiteiten blijven open voor alle inwoners (wel/geen lid). Hiermee behouden we het idee vast dat we voor iedereen er willen zijn. Ook krijgen we subsidie vanuit de gemeente als een activiteit voor iedereen in de buurt toegankelijk is.

Inmiddels is het aantal leden van 30 gezinnen in 2021 gegroeid naar 140 gezinnen eind 2023.

Dit jaar organiseren we de landelijke opschoondag. Advies vanuit de leden: bij de landelijke opschoondag zou je kinderen kunnen stimuleren door bijv een cadeautje per volle
vuilniszak uit te delen.

De cultuurdag in juni 2023 heeft op de aanwezigen minder indruk gemaakt. Wellicht is er te weinig promotie geweest. Tevens was het een heel erg warme dag.

Het buurtfeest en Halloween zijn goed bezocht en leuk.

Ter promotie hebben we bij alle nieuw bewoonde huizen flyers rond gebracht.

Vooralsnog is alle communicatie in het Nederlands. Als er duidelijke signalen zijn dat het ook in het Engels wenselijk is, dan nemen we dat zeker te overweging.

Er is een nieuw contactpersoon van de gemeente voor project Zilverackers. Deze persoon heeft belooft dat de wijk maandelijks op de hoogte gehouden wordt. Een belangrijk punt was al besproken: op 5 februari zal de Roskam ter hoogte van de nieuw school en de Brink worden afgesloten voor autoverkeer.

De nieuwe school zal voor de helft van het gebouw van stroom worden voorzien uit de huidige voorziening van de tijdelijke school en voor het andere deel uit de zonnepanelen en een accu worden gebruikt. In geval van gebrek zal er inderdaad een (diesel) aggregaat gebruikt worden.

Het bestemmingsplan voor de wijk zal worden aangepast om de bouwversnelling mogelijk te maken. Er komen een heel aantal meer woningen. Er ligt nu een opdracht bij de wethouder om te kijken dat bestemmingen voor zorg en ontmoeting in het nieuwe plan wordt opgenomen. Een wijkgebouw zal misschien niet nodig zijn, maar mogelijk kunnen we een ruimte in de nieuwe school gebruiken.

Het financieel verslag laat zien dat we dit jaar een positief resultaat hebben van ongeveer 1700 euro. De opstartkosten waren verleend als lening door J. Jacobs en R. Steenbakkers. Deze lening is nu terugbetaald. De vereniging kan dus nu financieel helemaal op eigen benen staan.

De contributie van 2023 is door veel leden betaald. Niet door iedereen en we hebben hier in 2023 ook nog niet actief opvolging gegeven. In 2024 zullen we dat wel actief gaan doen en eventueel leden van de ledenlijst schrappen. De contributie voor 2024 blijft ongewijzigd. Alle aanwezige leden zijn hiermee akkoord. De komende weken zullen we via e-mail de contributie met betalingslink versturen naar de leden.

We hebben diverse subsidies gekregen voor de activiteiten vanuit de gemeente en de woningbouwvereniging.

In de vergadering is door iedereen akkoord gegeven op het financieel jaarverslag.
Advies is dat over 2024 een kascommissie samengesteld wordt: de heer Lodewijks, mevrouw
Krosse en mevrouw Strieder hebben zich hier voor aangemeld.

Eventueel kunnen we aan leden vragen voor een vrijwillige extra bijdrage voor de buurtvereniging door mensen die meer kunnen missen. Advies is ook om via andere kanalen subsidie aan te vragen zoals de coöperatie Rabobank.

Advies is om te onderzoeken of mensen bewust niet naar de buurtfeesten komen die geen consumptie kunnen betalen. Idee is wellicht om vouchers via het buurtkastje te verspreiden. Drempel voor buurtkastje lijkt echter toch hoog zeker in de eigen wijk.

Er waren wat vragen over de uiteindelijke verkeerssituatie voor auto en fietsverkeer. Deze vragen konden we in de vergadering beantwoorden aan de hand van de plattegrond van de wijk.

We geven een update van de status van de speeltuinen. Er zal gestart worden in september 2024 met de plaatsing van speeltoestellen. Dit duurt nog heel lang. Gelukkig zal het terrein bij de nieuwe school eerder af zijn. Hiermee komen al een aantal openbare speelplekken beschikbaar.

Discussie over de begroeiing op de interne parkeerhofjes. Er is uitgelegd dat voor sommige hofjes er 3 partijen betrokken zijn: de gemeente, woningbouw en
eigenaren van koopwoningen. Idee is dat er een VVE opricht moet worden voor het onderhoud van de parkeerplekken. Bij meerdere partijen is dit inderdaad lastig. Dit onderwerp maakt veel los en lijkt een ergernis bij betrokkenen.

Er is een verzoek om de reanimatiecursus wederom op de agenda te zetten. Ook de vraag om een herhaalcursus te plannen in verband met het verlopen van de certificaten.

Scroll naar boven