Verslag Algemene Ledenvergadering 2023

Op 9 maart 2023 hebben we de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Een aantal leden was aanwezig. We hebben leuke discussies gehad en zaken besproken die ons bezig houden. Op deze pagina vind je het volledige verslag. De getoonde beelden van de presentatie kun je bekijken via de figuur hieronder (download link).

Notulen

Aanwezig bestuur: Johan (voorzitter) en Roel (penningmeester)
Aanwezig activiteitencommissie: Jennifer (notulist), Susan, Erwin

Figuur 1: Opening

Johan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een aantal vragen van leden zijn besproken:

 • Hoeveel leden telt de vereniging?
  Antwoord: 87 gezinnen zijn lid
 • Hoe ver rijkt de vereniging?
  Antwoord: Het geldt alleen voor de buurt Huysackers. Je hebt een wijk Zilverackers en 8 verschillende buurten, Huysackers is daar één van. Op dit moment fungeren wij ook als wijkplatform voor de hele wijk Zilverackers. Op de pagina van de gemeente is dit ook te vinden voor inwoners van Veldhoven.

Figuur 2: Agenda

We bespreken kort de agenda.

Figuur 3: Benoeming Bestuur

Er is een vacature open voor secretaris, er is nog niemand die zich gemeld heeft. Mocht je hier interesse naar hebben mag je dit laten weten. Johan en Roel zullen beide verder gaan in het bestuur. De rol van secretaris vullen ze samen in.

Figuur 4: Samenstelling commissies

De activiteitencommissie telt 6 leden. Drie van hen (Jennifer, Susan en Erwin) zijn aanwezig en stellen zich voor aan de aanwezigen.

Figuur 5-6: Doelstelling en Beleid

De doelstelling is besproken. Het idee van de vereniging is om onderling contact te bevorderen. We richten ons daarom veel op activiteiten in de wijk. We hebben ook goed contact met de gemeente. We spreken 4 keer per jaar met de wethouders zorg/welzijn (Huub Stroeks) en openbare ruimte (Mariëlle Giesbertz). We worden gezien als 1 van de drie meest actieve wijkplatforms. We bereiken veel bewoners in onze wijk. In 2022 hebben we een flyer rondgedeeld. Dit leverde veel nieuwe leden op. De komende weken zullen we wederom een flyer rondbrengen bij de nieuwe bewoners.

We hebben uitgelegd wat het voordeel is om lid te zijn van de vereniging. Natuurlijk kunnen we de leden direct op de hoogte houden via de email. Daarnaast zou bij bepaalde activiteiten een voordeel kunnen zijn, bijvoorbeeld een gratis drankje op het buurtfeest of korting bij de reanimatiecursus.

Wij als vereniging hebben (deels) invloed gehad bij de verkeerssituatie rondom school. Ook de banners zijn verhangen voor een betere doorkijk. Wij hebben direct contact met de wijkagent, hij komt ook regelmatig kijken. De rijsnelheid is rond de 40 kilometer per uur, maar diegene die te hard rijden is nog steeds storend.

Een aantal vragen:

 • Eigen ruimte in de wijk zou fijn zijn. Komt er een eigen ruimte?
  Antwoord: In het plan is hier nooit rekening mee gehouden. We hopen binnen de (nieuwe) school gebruik te kunnen maken van een ruimte. De gymzaal zal waarschijnlijk te huren zijn. Ook kunnen we later bij Keijzers Rozen deze vraag stellen. Er komt ook een Zilverkas; het is onduidelijk of we daar gebruik van kunnen maken.
 • Hebben er veel mensen zich aangemeld voor de reanimatiecursus?
  Antwoord: We hebben inmiddels 14 inschrijvingen.
 • Wat zijn de grote witte blokken vooraan bij de wegen? Antwoord: Deze zijn geplaatst om te zorgen dat bouwverkeer niet de straten in kan rijden waar de bestrating al af is.
 • Hoort bij de inrichting van de wijk ook de lantaarnpalen langs het fietspad? Antwoord: Ja, dit is ook besproken tijdens de informatieavond. Het volledige fietspad van rotonde met de Eindhovensebaan tot het Sondervick College krijgt verlichting.

Figuur 7: Jaarverslag 2021-2022

We bespreken het overzicht van de activiteiten. Daarnaast een overzicht van alle contacten met de gemeente: wijkagent, wethouders en de projectleider van Zilverackers.

Tijdens de informatieavond van 15 december 2022 is opgevallen dat veel inwoners de verkeerssituatie in en rondom onze buurt niet goed kennen. Er zijn twee zaken die beslist zijn voor ons: wegvallen van de derde ontsluiting richting de Boerenbond en een directe fietsverbinding naar het centrum van Veldhoven en Eindhoven. Het wegvallen van de derde ontsluitingsweg was al beslist dat deze er niet kwam voordat velen überhaupt wisten dat ze in Zilverackers kwamen wonen. Er staan dus maar 2 uitganswegen op het plan voor de gehele wijk. Met calamiteiten wordt dit dus een probleem. Daarnaast zullen veel bewoners met de auto elke keer over de lange slingerweg “De Huysacker” door de wijk moeten rijden. Naast het wegvallen van een ontsluiting voor de auto staat ook de direct fietsverbinding ter discussie. De fietsroute gaat nu via de Sitterlaan en dat is niet ideaal. Johan is over beide onderwerpen (auto en fiets) in gesprek met de gemeente en praat met alle fractiepartijen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zie ook hieronder bij de figuren 16-21.

Figuur 8-9: Planning 2023

We hebben 8 activiteiten in de planning dit jaar. Daarnaast zullen ze onze gesprekken met de gemeente voortzetten. Voor verkeersveiligheid hebben we gesprekken gehad met de verkeerskundige van de gemeente en met de wijkagent. Verkeersremmende maatregelen geven heel veel overlast vanwege het bouwverkeer. Vandaar dat er geen (tijdelijke) drempels komen. Er zal wel weer een “smiley” bord worden geplaatst dat aangeeft als je te hard rijdt.

We zullen geen andere communicatiemiddelen gebruiken als we nu al doen: email, website, algemene Whatsapp groep en Facebook. De algemene Whatsapp groep lezen we, maar het bestuur gaat niet in op zaken die bewoners zelf kunnen oplossen (bijvoorbeeld hondenpoep en vuilniszakken).

Qua buurtpreventie houden we de speciale Whatsapp groep voor de buurtpreventie in de gaten. De laatste tijd gaat het goed in deze groep. Belangrijke berichten uit deze groep spelen we door naar de wijkagent.

Figuur 10-11: Financieel jaarverslag 2021-2022

Het eerste financiële jaar voor de vereniging is achter de rug en liep van de datum oprichting (6 december 2021) tot het einde van 2022. We hebben inkomsten uit de contributies van de leden en subsidies van de gemeente. Mede door de kosten van de oprichting (notaris en Kamer van Koophandel) hebben we het eerste jaar negatief afgesloten (-33,36 Euro). Qua investeringen hebben we dit jaar een groot koffiezetapparaat gekocht (133,99 Euro).

Figuur 12: Verslag kascommissie

Susan Pruijsen en Kirsten van Luijk hebben zich aangemeld voor de kascommissie. Het financieel jaarverslag is door hen goedgekeurd op 9 maart 2023.

Figuur 13: Begroting 2023

De begroting laat zien dat we proberen om in 2023 een positief resultaat te halen. Waarschijnlijk krijgen we nog meer nieuwe leden en kunnen we wellicht de lening (Johan en Roel) terugbetalen.

Opmerkingen en vragen leden:

 • Het is verstandig om ook sponsoren te vinden om zo minder kosten te hebben binnen de financiën. Er zijn genoeg ondernemers in en rondom de wijk die iets kunnen betekenen.
 • Kunnen we ook geld vragen voor een activiteit?
  Antwoord: dit zou kunnen, maar dan missen we voor die activiteit de subsidie van de gemeente. De activiteit moet immers gericht zijn op toegankelijk zijn voor alle bewoners van de buurt.
 • Misschien is het een idee om naast de vaste bedragen nog een open bedrag te introduceren zodat mensen vrijwillige meer kunnen betalen voor hun lidmaatschap.

Figuur 14: Vaststellen contributie

De contributie laten we ongewijzigd.

De hoogte van de contributie is in het begin vastgesteld met de beste intenties. Er is (tot nu toe) geen commentaar gekomen betreft de hoogte van de contributie. Wel is het lastig te controleren hoeveel personen een huishouden bestaat (nieuwkomelingen na verhuizing).

We zullen binnenkort de emails voor contributie gaan versturen. We zullen dan ook in de email laten weten wat de gezinssamenstelling is, zodat leden dat kunnen controleren.

Figuur 15: Discussie

Opmerkingen en vragen leden:

 • Er is onduidelijkheid over het gebruik en onderhoud van de parkeerhofjes. Er zijn e-mails verstuurd door instanties met het oprichten van verenigingen van eigenaren voor het bijhouden van die parkeerhofjes. Dit ligt anders voor de huurwoningen, dat regelt de woonstichting. Koopwoningen moeten dit wel zelf regelen. Vele hofjes zijn van zowel de kopers als de huurders. Ook zijn er openbare parkeerplekken op deze parkeerhofjes. Deze behoren weer bij de gemeente. Kunnen wij hier een overzicht van maken wat men moet doen hiervoor om dit goed te kunnen regelen?
  Antwoord: Johan neemt dit mee in zijn overleg met de projectleider.
 • Kunnen we ook iets doen met Koningsdag, bijvoorbeeld een rommelmarkt?
  Antwoord: Hier hebben we al over nagedacht, maar er wordt al een grote Oranjemarkt in het CityCentrum georganiseerd. Vandaar dat wij op 17 juni een cultuur- en rommelmarkt organiseren (zie onze agenda). Zo kunnen wij als buurt lekker naar de Oranjemarkt en hebben we aantal weken later ook iets in onze eigen buurt.
 • Hebben jullie hulp nodig bij de activiteiten?
  Antwoord: Jazeker! Gelukkig hebben we grote en actieve activiteitencommissie. Toch zal er bij grote activiteiten (bijvoorbeeld het Buurtfeest op 23 september) hulp nodig zijn. Wij zullen bij het rondsturen van de activiteiten duidelijker vermelden dat hulp zeker welkom is.
 • Hoe bereiken jullie iedereen in de buurt?
  Antwoord: Als je bent ingeschreven als lid, mogen wij je mailen. Ben je geen lid, mogen wij je niet (zomaar) mailen. Optie om bij aanmeldingen voor activiteiten de optie geven om als niet lid toch op de hoogte te blijven. Daarnaast zullen we weer flyers rond gaan delen bij nieuwe bewoners.
 • Hoe komen hulpdiensten bij de woningen die bij hun voordeur enkel een stoep hebben en geen weg voor de auto (bijvoorbeeld grenzend aan een wadi)?
  Antwoord: Een ambulance zal altijd zo dicht mogelijk bij de woning proberen te komen. De ambulance blijft gewoon op de weg staan en de hulpverleners gaan te voet verder. Het heeft in zo’n geval wel zin als je iemand buiten laat staan wachten op de hulpverlening (als dat mogelijk is).

Figuur 16-21: Ontsluiting auto en fietsverkeer

Zoals al eerder aangegeven, zijn we met de gemeente in gesprek over deze twee onderwerpen:

 • Openstellen van de derde ontsluiting voor het autoverkeer
 • Een veilige en logische fietsroute naar het centrum van Veldhoven en Eindhoven

Dit was ook besproken op de informatieavond (15 december 2022). Voor veel bewoners was dit onbekend. Johan heeft inmiddels met bijna alle fracties van de gemeenteraad gesproken. Voor de fracties was het duidelijk dat onze wijk geen voorzieningen krijgt en we voor boodschappen en doktersbezoek altijd de wijk uit moeten. Ook is er contact met de verkeerskundige van de gemeente om ideeën uit te wisselen en de situatie nog beter te begrijpen.

Doel is om binnenkort gebruik te maken van ons spreekrecht in de gemeenteraad. Immers, er is in het verleden veel over onze wijk gepraat, maar er is nooit met ons gepraat (wij woonden er immers nog niet, waren nog bezig met inrichting van ons huis of het regelen van de hypotheek).

De aanwezigen bedanken Johan voor zijn inzet. Iedereen is akkoord om hier mee door te gaan. De aanwezigen vragen of ze aanwezig kunnen zijn tijdens het spreekrecht. Dit wordt zeer gewaardeerd. Als de datum bekend is zullen we dat ook gaan communiceren.

Scroll naar boven