AED in gebruik

Een paar maanden geleden hebben we geld opgehaald in de buurt om een AED aan te schaffen.

Vandaag is de AED in gebruik genomen. Het vinden van een openbare locatie bleek lastig, dus de AED hangt nu bij onze penningmeester aan de garage. Het adres is Vlasacker 1 (hoek Roskam/Vlasacker). Dit adres is lekker centraal in de buurt.

De AED hangt! De buurt AED hangt aan de garage bij Vlasacker 1 en is aangesloten bij Hartslagnu.nl.

Kun je de AED gewoon zelf komen halen in geval van een calamiteit?

Het antwoord is simpel: nee, dat gaat niet.

De AED is aangemeld bij HartslagNu. HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland. Als je 112 belt, dan kan de centralist zien dat onze AED mogelijk dicht in de buurt is. Indien nodig, worden vrijwilligers in en rondom de buurt opgeroepen om onze AED op te halen en naar het slachtoffer te gaan. Hieronder (na de foto’s) lees je het uitgebreide verhaal.

Het heeft dus geen zin, om zelf de AED op te gaan halen. Bel altijd 112 en blijf bij het slachtoffer.

Hieronder de foto’s van de locatie van de AED. Kirsten was dolbij toen ze de AED in de buitenkast kon plaatsen.

Bij voldoende belangstelling willen we een reanimatiecursus organiseren. Met het behaalde certificaat kun je jezelf ook aanmelden als vrijwilliger bij HarslagNu.

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. HartslagNu is een hulpsysteem dat ervoor zorgt dat vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, totdat de ambulance arriveert. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED), is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer zo nodig een stroomstoot die de circulatie kan herstellen. Hieronder een uitgebreide beschrijving van de werkwijze.

 1. Alarmerend 112
  Iemand wordt onwel en omstanders bellen direct alarmnummer 112. De meldkamer schakelt dan direct de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bovendien probeert de centralist in te schatten of er sprake is van een acute circulatiestilstand. In dat geval worden ook reanimators en AED-bedieners van HartslagNu gealarmeerd en in sommige gevallen ook de politie of de brandweer.
 2. Alarmering HartslagNu-vrijwilligers als reanimators
  Bij vermoeden van een acute circulatiestilstand verzendt de meldkamer alarmeringsbericht via SMS en de HartslagNu-app naar alle HartslagNu-vrijwilligers die zich op dat moment het dichtst bij het slachtoffer bevinden. Zij worden opgeroepen om zich direct naar het slachtoffer te begeven om te gaan reanimeren.
 3. Alarmering HSN-vrijwilligers als AED-bedieners
  HartslagNu-vrijwilligers die zich iets verder weg bevinden, krijgen een oproep om zo snel mogelijk een AED te gaan halen en zich daarmee naar het slachtoffer te begeven. Zodra die ter plaatse zijn, wordt de AED aangesloten om het hartritme van het slachtoffer weer goed te krijgen.
 4. HSN-vrijwilligers reageren
  Gealarmeerde HartslagNu-vrijwilligers melden via een reactie op de SMS of app of zij in staat zijn om te reageren op de oproep. Via de app krijgen zij bovendien een routebeschrijving naar het slachtoffer. Wanneer voldoende vrijwilligers via de SMS of via de app de notificatie hebben geaccepteerd, krijgen de overige vrijwilligers een bericht dat zij niet hoeven te gaan, omdat er al voldoende hulpverlening actief is.
 5. Hulp verlenen
  Een afgesproken maximumaantal HartslagNu-vrijwilligers verleent het slachtoffer hulp, al dan niet met een AED. Zij houden dit vol tot de ambulance ter plaatse is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.