Start aanleg landschapsplan fase 1

Bericht namens de gemeente en de hoofdaannemer over het aanleggen van landschapsplan fase 1.

Geachte bewoonster/bewoner, 

Middels deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen van de werkzaamheden omtrent de aanleg van Landschapsplan Zilverackers fase 1. 

Wellicht bent u al ingelicht over het landschapspark dat wordt ingericht tussen de wijk Huysackers en de Zilverbaan. Zie onderaan dit bericht een schets van het plan. Als opdrachtnemer van gemeente Veldhoven gaan wij, Ploegmakers Cultuurtechniek BV, de complete aanleg als hoofdaannemer verzorgen. 

De werkzaamheden zullen starten op maandag 21 november. De werkzaamheden zullen zich de eerste weken vooral richten op grondwerk binnen het plangebied. Vervolgens zullen er asfaltpaden worden aangelegd en zullen er bomen en struiken worden geplant. Ook verzorgen wij de aanleg van speelvelden, voorzieningen voor honden, rasters, diverse akkers en meubilair. 

Wij verwachten dat de werkzaamheden in april 2023 gereed zijn. 

Wij verzoeken u om de periode van uitvoering het terrein vrij te houden van voertuigen, bouwmaterialen en andere obstakels welke het werk kunnen hinderen. De werktijden zijn van 6:30 uur tot 17:00 uur, gelieve dit in acht te nemen. 

Mocht u in de periode van uitvoering vragen hebben of ervaart u overlast. Neem dan contact op via niek@ploegmakers.nu of bel met 0413 336 920. Heeft u vragen aan gemeente Veldhoven, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer: 14 040. 

Met vriendelijke groet, 

Niek Velema 

Projectleider 

Ploegmakers Cultuurtechniek BV