Lichtmasten aan het Grote Kerkepad

Bericht vanuit de gemeente:

De gemeente Veldhoven heeft vandaag opdracht gegeven aan Heijmans (Infra) om op 7 november 2022, drie lichtmasten van 6 meter hoogte te plaatsen. Op de kaart zijn deze masten aangeduid met een blauwe punt met rode cirkel.

Het kan echter zijn dat de lichtmasten nog niet daadwerkelijk branden vanaf 7 november, maar wel kort daarna.

Met deze verlichting willen we de oversteek nabij het Sondervick College voor fietsers en voetgangers veiliger maken en daarnaast de sociale veiligheid van fietsers en voetgangers bevorderen.