Archeologisch onderzoek aan de Antwerpsebaan

Vanaf 12 september vindt aan de Antwerpsebaan ten noorden van de buurt Huysackers een archeologische opgraving plaats. De opgraving wordt uitgevoerd door een team van archeologen van advies- en onderzoeksbureau Vestigia uit Amersfoort. In het gebied van ca. 0,7 hectare worden archeologische sporen en vondsten verwacht uit de Romeinse tijd (begin jaartelling – ca 400 na Chr.).

Tussen de Eindhovensebaan en de Antwerpsebaan wordt momenteel de grond bouwrijp gemaakt voor de nieuwe woonwijk Bosakker. Eerder proefsleuvenonderzoek had al aangetoond dat op deze plek bewoningssporen uit de Romeinse tijd aanwezig zijn. De opgraving sluit aan op de eerdere opgravingen op Huysackers (zie filmpje beneden).  Hier zijn tussen 2016 en 2020 in een gebied van ruim 18 hectare nederzettingen uit de Bronstijd tot en met de Middeleeuwen (ca 1500 v Chr. – 1250 na Chr.) opgegraven. Bovendien kwam er een klein, maar bijzonder, grafveldje tevoorschijn uit de Vroege Middeleeuwen (ca. 600 – 700 na Chr.).

Het onderzoek aan de Antwerpsebaan zal ongeveer vier weken duren. Geïnteresseerden kunnen de komende weken uiteraard een kijkje komen nemen.