AED actie

Vanuit de buurtvereniging zijn we een actie gestart om geld in te zamelen voor onze eigen AED in Huysackers.

Inmiddels hebben we het doelbedrag opgehaald. Wij kunnen jullie met trots vertellen dat de AED er gaat komen!
Vele malen dank voor jullie bijdrage! Een aantal leden van het bestuur die langs de huizen gingen hebben veel positieve reacties gehad. Dit leverde ook mooie gesprekken op over het nut van een AED in de buurt.
Ook zijn wij super blij met BMV bouw. Zij hebben ons bericht gisteren onder de toekomstige bewoners gedeeld. Er is ook een groepje kinderen in de wijk die dagenlang lege flessen in hebben gezameld voor dit doel.

Voor ons begint nu de volgende fase: zorgen dat de AED op de juiste plek komt te hangen, hem aanmelden bij hartslagnu.nl en we gaan uitzoeken of we voor de buurtbewoners die daar interesse in hebben een reanimatiecursus kunnen organiseren.

We houden jullie op de hoogte!

Het eindresultaat was bereikt binnen twee weken:

Hier kun je het uiteindelijk resultaat zien met alle donateurs (doneren is niet meer mogelijk):
https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-vlasacker-5505-veldhoven

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan iemand met een hartstilstand een elektrische schok geven. Die moet ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden. In woonwijken komen de meeste hartstilstanden voor. Maar daar hangen vaak geen AED’s. De Hartstichting raadt iedereen aan om te zorgen dat er zo dichtbij mogelijk een AED hangt die ook ‘s nachts bereikbaar is. Elke seconde telt bij een hartstilstand.