Officiële start

Deze week zijn we dan echt officieel begonnen! De vereniging is ingeschreven bij de notaris en de Kamer van Koophandel. De Buurtvereniging Huysackers is hiermee een feit. We kunnen ons dus nu voorstellen: Johan (voorzitter), Marco (secretaris) en Roel (penningmeester).

De eerste post van de KvK is ook al binnen en ons KvK nummer is 84692367.

In statuten is het doel van de vereniging vastgelegd. Zie hier de notariële tekst:

 1. Het doel van de vereniging is: Voor de leden en de bewoners in de Veldhovense buurt Huysackers en (mogelijk) omliggende woongebieden in de wijk Zilverackers: 
  • het behartigen van de belangen; en
  • het creëren van ontspanning middels het organiseren van activiteiten die de onderlinge contacten en de saamhorigheid bevorderen; 
   alles in de ruimste zin van het woord. 
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. 
 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
  • het bevorderen van het onderling contact; 
  • het geven van informatie; 
  • intermediair zijn tussen (overheids-)instanties en de buurt; 
  • het organiseren van activiteiten voor jong en oud in het algemeen, en op recreatief gebied in het bijzonder; 
  • het inzetten voor het wijkplatform van de wijk Zilverackers, zodat de buurtbewoners kunnen meewerken aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt; 
   alles in de ruimste zin van het woord. 

Natuurlijk kan een vereniging niet zonder leden. Vandaar onze oproep: