Ontwikkelvisie Zilverackers

De buurt Huysackers

Onze buurt Huysackers is in aanbouw en alle huizen en kavels zijn verkocht. Hoe komt het er nu in de toekomst uit te zien? Zoals we in het inrichtingsplan kunnen zien is het ontwerp van de buurt af. Hieronder een plaatje van de inrichting van de buurt. De buurt heeft veel groen en waterpartijen. Ook is er ruimte gereserveerd voor speelvelden voor de kinderen. In het midden van de buurt is een open ruimte: De Brink. Er loopt een fietsstraat door de buurt van noord naar zuid langs de Brink en langs de nieuwe basisschool. Auto’s zijn hier welkom, maar fietsers hebben voorrang. De Huysacker is een weg die als een slinger door de buurt loopt. Dit is de autoroute om van de westkant naar de oostkant te kunnen rijden. De Roskam loopt ook van west naar oost, maar is ter hoogte van de Brink afgesloten voor auto’s. Hier kunnen wel fietsers de oversteek maken. De buurt kent nu 1 toegangsweg voor autoverkeer: via de rotonde kun je buurt binnenrijden over de Roskam. Voor fietsers zullen er veel meer mogelijkheden zijn om de buurt binnen te rijden

Inrichtingsplan Huysackers (15 januari 2021)

De omgeving van Huysackers

Huysackers is onderdeel van een veel grotere wijk: Zilverackers. De wijk Zilverackers ligt aan de rand van Veldhoven midden in de natuur. De centrale woonkern is Huysackers, maar er zullen in de toekomst een heel aantal gehuchten worden gebouwd rondom Huysackers. Hiermee ontstaat een groot kransakkerdorp. Tussen de verschillende gehuchten is ruimte voor groen om te kunnen spelen en tuinieren. Hieronder is een plaatje van het volledige kransakkerdorp. Vanuit de gemeente is in 2018 een ontwikkelvisie opgesteld waarin de acht gehuchten beschreven worden en waar de verschillende bouwfases zijn opgenomen. De hele bouw zal duren tot omstreeks 2030.

Het volledige kransakkerdorp: Huysackers als kern met daaromheen 8 gehuchten

Verkeer

In de ontwikkelvisie wordt ook gesproken over het auto- en fietsverkeer. Hieronder de plaatjes die daar bij horen: het linker plaatje laat duidelijk de wegen zien die voor de auto’s zijn bestemd. Het rechter plaatje laat de fietsroutes zien.
Voor de auto’s is het ingericht zodat je via de rotonde bij de Zilverbaan aan de westkant de buurt Huysackers kunt inrijden. Vanuit het oosten kun je ook met de auto de buurt inrijden via de Roskam. Echter, de Roskam wordt richting de Sondervick wel afgesloten voor het autoverkeer. Om toch toegang te krijgen kan dat via de Antwerpsebaan vanuit de Boerenbond en vanuit het zuiden via de ovatonde (de ovale rotonde zuidelijker op de Zilverbaan). Echter, de route vanaf de Boerenvond richting Huysackers zal komen te vervallen. Hierover vertel ik dadelijk wat meer.
De hoofdroute door de wijk is overigens niet de Roskam. Op het linker plaatje kun je duidelijk de belangrijkste autoroute door de wijk zien. Deze route loopt via De Huysacker; een lange straat die door het noordelijkste stuk van de wijk loopt. De Huysacker begint in het westen met een kruising op de Roskam en sluit in het oosten van de buurt ook weer aan op de Roskam. Ter hoogte van de nieuwe school is de Roskam afgesloten voor autoverkeer.
Om het fietsen te bevorderen zijn er vele toegangswegen naar de buurt. Om makkelijk naar het centrum te kunnen fietsen is zijn er de volgende routes: (1) langs de Boerenbond over de Antwerpsebaan naar de Eindhovensebaan, (2) via de Roskam en (3) ten zuiden van tuincentrum Coppelmans.

Autoroutes rondom Huysackers
Fietspaden rondom Huysackers

Bestemmingsplan

Een wijziging op het originele bestemmingsplan is doorgevoerd op 20 april 2021. De bewoners aan de Sondervick maakten zich zorgen om de grotere verkeersdruk in hun straat. Naar aanleiding van hun zienswijzen op het bestemmingsplan is er een wijziging gemaakt: de route van Huysackers naar de Eindhovensebaan wordt afgesloten. Hierdoor kunnen we met de auto vanuit Huysackers niet direct via de Boerenbond naar de Sondervick rijden. De route zal moeten gaan via de rotonde op de Zilverbaan om daar naar het noorden naar de Eindhovensebaan te rijden. Het kaartje hieronder laat de wijzigingen zien. Het is wenselijk dat de Roskam wordt afgesloten voor autoverkeer. De Roskam is niet berekend op veel autoverkeer. Vandaar de afluiting aangegeven bij de rode kruis [1]. De andere afsluiting [3] is waarbij auto’s niet meer vanuit Huysackers naar de Eindhovensebaan kunnen rijden. De andere wijzing bij [4] is om de weg rondom de Boerenbond wat te verleggen. We zien ook dat er een rotonde [2] zal komen op de Sondervick ter hoogte van de Eindhovensebaan om de verkeersveiligheid te waarborgen. Er zullen een tweetal woningen worden gesloopt om dit mogelijk te maken.

Aanpassingen bestemmingsplan Zilverackers (20 april 2021)

In het bestemmingsplan wordt ook gesproken over 4 bedrijven en de beoogde plannen:

 • Boerenbond: er zal ruimte zijn om de Boerenbond op de huidige locatie te behouden. De functie mag deels worden uitgebreid met kleine horeca, zoals bijvoorbeeld een broodjeszaak of ijssalon.
 • Boss Machinery (verkoop bouwmachines) zal mogelijk worden verplaatst buiten de wijk. Onderhandelingen zijn nog niet afgerond.
 • Rozenkwekerij Keijsers zal worden verplaats binnen Zilverackers. De beoogde nieuwe locatie is kleinschaliger en komt nabij de rotonde Zilverbaan/Eindhovensebaan (zie plaatje hieronder)
 • De Komkommerkwekerij zal verdwijnen in de huidige vorm. Hiervoor komt een kleinschaliger project de Zilverkas met ruimte voor wonen, dagopvang en werken. Ook is er ruimte voor hobbymatig telen van gewassen met mogelijk een kleinschalige winkel en restaurant. Een impressie van de Zilverkas is hieronder te zien. De locatie is langs het huidige fietspad nabij de atletiekbaan van het Sondervick College.
Mogelijke nieuwe locatie van de rozenkwekerij ten noorden van de wijk bij de Zilverbaan
Zilverkas: de mogelijke nieuwe opzet van de komkommerkwekerij midden in de wijk
Impressie van de Zilverkas

Het definitieve bestemmingsplan houdt rekening met al deze wijzigingen. Eigenlijk zijn er twee bestemmingsplannen: één van de buurt Huysackers en één voor Zilverackers. Hieronder de plaatjes van de twee bestemmingsplannen die in elkaar geschoven kunnen worden. Het bestemmingsplan van Huysackers (links) is eigenlijk heel eenvoudig: het grote gele vlak zijn de huizen en wegen van de buurt met daaromheen een groen deel waar geen bebouwing komt. In het bestemmingsplan van Zilverackers (rechts) zie je in geel ook de bebouwing van de gehuchten om Huysackers. De Boerenbond is aangegeven met oranje. De komkommerkweker en de verkoper van bouwmachines zijn verdwenen uit het bestemmingsplan. Ook zien we de nieuwe locatie van de rozenkweker bij de rotonde Zilverbaan/Eindhovenseweg. In grijs zien we nog een nieuwe rotonde op de Sondervick.

Bestemmingsplan Huysackers (24 oktober 2017)
Bestemmingsplan Zilverackers (21april 2021)

Motie

Naar aanleiding van de wijzigingen is vanuit de gemeenteraad (GBV en VVD) een motie ingediend om de afsluiting richting de Boerenbond (“knip 3”) te heroverwegen als later nader onderzoek wordt gedaan naar de verkeersintensiteit op de Sondervick. Wij zullen als buurtvereniging dit in de gaten houden en het gesprek voeren namens onze buurt richting de gemeente.

Waterberging

Naast het bestemmingsplan is ook een waterbeheer een interessant onderwerp. Huysackers kent natuurlijk een riool voor afvalwater (zoals toilet en douche). Het regenwater komt niet in het riool terecht. Het is dus ook niet toegestaan om afvalwater te lozen op straat en is het wassen van de auto op straat of oprit niet de bedoeling.
Het water dat wordt opgevangen op daken en in tuinen zal worden afgevoerd naar de straat. Via de straten stroomt het water naar beekjes en naar de grotere bassins rondom de buurt. Hieronder een plaatje van de waterafvoer en waterberging in de wijk Zilverackers. Om deze reden moeten we dus geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken en zal er op de wegen in de winter geen strooizout worden gebruikt.

Waterberging in en rondom de wijk

Heb je een foutje gezien of een opmerking op ons artikel? Neem dan contact met ons op.

Bronnen:

 1. Bouwen en wonen in Zilverackers (gemeente Veldhoven): informatie over het bestemmingsplan, het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en een folder over het omgaan met regenwater.
 2. Bestemmingsplan ‘Huysackers’ (24 oktober 2017)
 3. Ontwikkelvisie Zilverackers (30 oktober 2018)
 4. Notitie van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’ (april 2021)
 5. Brief afsluitingen autoverkeer Zilverackers, Kransackerdorpbrief naar omwonenden naar aanleiding van de aanpassingen op het concept bestemmingsplan (8 april 2021)
 6. Vaststellen bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’vaststelling van het bestemmingsplan inclusief aanpassingen zoals de verkeerskundige knip ten zuiden van de Eindhovensebaan (20 april 2021)
 7. Motie afsluiting autoverkeeraangenomen motie om de afsluiting te heroverwegen indien nodig (20 april 2021)
 8. Bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransackerdorp’ (21 april 2021)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven